De historie van de Stadsbrouwerij Kampen

Het pand waarin nu het Museum Huys der Kunsten gevestigd is, werd in de middeleeuwen gebouwd als het eerste ‘steenen langhuis’ van Kampen. Het is met vakkundige restauraties in ere hersteld. Het pand op de Voorstraat 20 staat bekend als het oudste stenen woonhuis van Kampen, en heeft bijzondere historische details. 

Voorstraat 20

Tot de middeleeuwen woonden mensen in houten huizen. Deze huizen waren brandgevaarlijk. Bij stadsbranden werden huizen meermalen in de as gelegd en kwamen mensen om.  Maar steen was duur. Dat werd gebruikt voor de grote kerk en de stadspoorten, maar voor een woning? Je moest letterlijk steenrijk zijn om je dat te kunnen permitteren. Dankzij onderzoeken in samenwerking met het Stadsarchief Kampen (2018-2019) hebben we zijn naam weten te achterhalen. Het was Henrick Aeltsz: koopman, burgemeester én bierbrouwer! 

Bierbrouwen in de middeleeuwen

Het brouwen van bier was in de middeleeuwen voornamelijk een huishoudelijke bezigheid. Men dronk destijds veel bier, omdat het drinken van water vaak onveilig was. Het brouwen werd veelal door vrouwen gedaan, als één van de vele huishoudelijke taken. In de loop der tijd kwam een professionalisering op gang en ontstonden er ook professionele bierbrouwerijen. Tijdens het onderzoek op Voorstraat 20 ontdekte stadsarcheoloog Alexander Jager sporen van hop: Het bewijs dat hier bier gebrouwen was in de middeleeuwen, ten tijde van het leven Henrick Aeltsz!

En zo is Stadsbrouwerij Kampen ontstaan. Het bier van Henrick wordt opnieuw gebrouwen en is nu verkrijgbaar via onze webshop, of geniet ervan tijdens een verblijf bij één van onze fijne horeca-gelegenheden in de stad Kampen. Trots op Kampen, drink Kamper Trots! Blij met Kampen? Drink Kamper Vreugd!